Прес-реліз за результатами експертної зустрічі з пріоритетних питань державної політики на тему: «Шляхи врегулювання ситуації на Донбасі із застосуванням механізмів «народної дипломатії» та міжнародного миротворчого досвіду, зокрема із залученням громадських організацій»

 

Шляхи врегулювання ситуації на Донбасі

20 квітня 2017 р. у Комунікативному центрі Уряду відбулося обговорення перспектив урегулювання ситуації на Сході України за допомогою «народної дипломатії» та варіантів конструктивного розв’язання інших конфліктів регіонального характеру. Захід спрямовано на поглиблення взаємодії державних структур з організаціями громадянського суспільства, котрі мають чималий досвід у відповідній сфері, що дозволить конкретизувати підходи до вирішення спільних завдань із розбудови миру, використовуючи моделі роботи, які довели свою ефективність.

У експертній зустрічі взяли участь: Юрій Лагутов – головний спеціаліст Відділу з питань конфліктного та постконфліктного врегулювання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; Сергій Данилов – заступник директора Центру близькосхідних досліджень; Владислава Каневська – віце-президент Національної асоціації медіаторів України, співкоординатор Мережі фасилітаторів діалогів; Ігор Семиволос – координатор коаліції «Українська миротворча школа».      
Учасники обговорення погодилися, що основною метою діяльності з розбудови миру є значне скорочення ризику загострення конфлікту. Деякі види такої діяльності, як, наприклад, роззброєння, демобілізація та розмінування є очевидними. Проте, в залежності від типу конфлікту, заходами з розбудови миру можна вважати адміністративні реформи, будівництво доріг, доступ до освіти тощо. При цьому зміцнення соціальної стійкості громад, підтримка постійного діалогу, інші механізми розбудови миру мають розроблятися та реалізовуватися на державному рівні. 

 

«Шляхи врегулювання ситуації на Донбасі із застосуванням механізмів «народної дипломатії»

 

Важливим кроком такої комплексної розбудови миру в Україні став План заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 №8-р. Координувати його виконання доручено Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. 
Визнаючи державу загалом відповідальною за розбудову миру, необхідно максимально ефективно взаємодіяти на усіх рівнях: як на рівні уряду, так і громадянського суспільства, окремих громадян. Наприклад, коаліція «Українська миротворча школа» володіє напрацюваннями щодо створення конфліктологічних ресурсних центрів, спроможних як розробляти, так і реалізовувати на «польовому» рівні стратегії трансформації та превенції конфліктів у регіонах, вироблені спільними зусиллями місцевих активістів та представників місцевої влади.  
Основним доробком Національної асоціації медіаторів України є всебічне застосування медіації як особливого підходу до вирішення конфліктів, об’єднання фахівців у сфері медіації та розвиток професії медіатора на рівні кращих світових стандартів. Центром близькосхідних досліджень успішно апробовано методологію регулярного моніторингу тенденцій зміни рівня регіональної конфліктності за усіма групами чинників з використанням розширеної мережі контактів з представниками громад, ЗМІ, органами державної влади та місцевого самоврядування. 
Наявний потенціал громадянської миротворчості може доповнити зусилля держави з відновлення миру в Україні на тих напрямах діяльності, де ключовими елементами виступають завдання зміцнення соціальної солідарності, запобігання насильству, зниження напруженості та врегулювання конфліктів між різними самоідентифікованими групами населення. Зростання можливостей суспільства з трансформації конфліктів, інтеграції різних категорій населення, які постраждали від конфлікту, дозволить перейти до створення «інфраструктури миру», побудови «мостів» з людьми з неконтрольованих територій, безпосереднього залучення представників влади до участі у діалогах та визначення релевантних «майданчиків» для їх проведення. 
Дана робота в Україні має спитатися на досвід міжнародних організацій та іноземних партнерів, серед яких особливий інтерес становить, зокрема, взаємодія з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, Женевським центром політики безпеки та іншими структурами, що готові передавати свої багаторічні напрацювання для адаптованого застосування на українському ґрунті.       
Отже, діяльність з розбудови миру та подальшого примирення матиме більший успіх завдяки системному та всебічному підходу, який об’єднуватиме численних і різноманітних учасників. Уряду, гуманітарним структурам і неурядовим організаціям варто забезпечити максимально можливу комплексність програм. Такий підхід передбачається, зокрема, у проекті постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України». Вона охоплює усі основні життєві сфери, що потребують прийняття конструктивних рішень у рамках розбудови миру, а саме: відновлення інфраструктури та ключових соціальних послуг, поновлення верховенства права, підвищення ефективності органів місцевого самоврядування, економічне відновлення. 
Незабаром зазначена Державна цільова програма має бути прийнята, але вже сьогодні заінтересованим експертам було запропоновано розпочати на громадських засадах спільну роботу щодо запровадження постійно діючого циклу підтримання діалогу з робочою назвою «На допомогу народному дипломату», що включатиме послідовне та регулярно повторюване здійснення таких кроків: дослідження наявних світоглядно-ціннісних орієнтацій у середовищі громад; вироблення дієвих мессиджів для корегування індивідуальних установок в контексті розбудови миру; формування лекторських груп, їх забезпечення опорними конспектами, роздатковими матеріалами; проведення лекторами тематичних зустрічей з аудиторіями потенційних «народних дипломатів» у Донецькій, Луганській та Херсонській областях; налагодження механізму отримання зворотного зв’язку від них з метою постійного удосконалення засобів міжособистісної розбудови миру. 
Запропонована співпраця між українськими організаціями громадянського суспільства та відповідними державними, міжнародними структурами покликана сприяти досягненню якісних показників, що свідчитимуть про ефективність реалізованих програм на шляху до реінтегрованої, демократичної та мирної України.

 

Відео зустрічі: