Органи державного управління Хорватії
з питань подолання наслідків збройного конфлікту

 

 

Інформаційна довідка 

 

У системі державного управління Республіки Хорватія функціонують спеціальні органи влади, до повноважень яких віднесено питання подолання наслідків збройного конфлікту, що відбувався на території країни у 1990-их роках. Основними проблемними сферами, які потребують відповідного управлінського впливу, є остаточна ліквідація мінного забруднення та повоєнна соціальна політика. До структур з відповідними предметами відання належать: 

 

Управління протимінної діяльності – служба уряду Хорватії (урядовий офіс, бюро), створена 16 лютого 2012 р. у складі десяти штатних одиниць. Очолюється директором, який призначається урядом за пропозицією прем’єр-міністра на підставі результатів відкритого конкурсу. Орган опікується технічними, аналітичними, консультативними, координаційними та іншими заходами, пов’язаними з розмінуванням в Хорватії. Офіс також здійснює нагляд за функціонуванням Хорватського центру з розмінування (урядова установа). Завдання Управління включають створення ефективної системи протимінної діяльності, її моніторинг, підвищення обізнаності громадськості про небезпеку мін та інших вибухонебезпечних пристроїв, координацію заходів з реабілітації осіб, які постраждали від них. Бюро бере участь у міжурядовому співробітництві, співпрацює з компетентними органами в процесі виконання зобов’язань за міжнародними договорами і конвенціями про заборону або обмеження застосування деяких видів звичайної зброї, які мають неприйнятний гуманітарний ефект, виконує проекти з використанням коштів Європейського Союзу та інших міжнародних джерел фінансування[1].

 

Міністерство хорватських захисників 

 

Міністерство хорватських захисників орган виконавчої влади, який реалізує політику стосовно таких категорій громадян: інваліди та ветерани сербсько-хорватської війни 1990-их років та члени їх сімей, демобілізовані солдати, члени сімей померлих ветеранів, полонених або зниклих безвісти, учасники Другої світової війни, члени їх сімей та постраждалі при проходженні обов’язкової військової служби з 15 травня 1945 р. до 17 серпня 1990 р. і члени їх сімей. Міністерство здійснює заходи, спрямовані на увічнення перемоги у війні, вдосконалення сфери комплексного догляду, поліпшення якості життя та підвищення рівня освіти і конкурентоспроможності хорватських ветеранів та членів їх сімей, ознайомлення громадськості з усіма значущими подіями та місцями війни. У рамках діяльності міністерства також здійснюються технічні та інші завдання, пов’язані з пошуком зниклих безвісти осіб, організацією ексгумації масових і окремих поховань на території Хорватії, ідентифікацією останків жертв та їх поховання, збереження пам’яті про жертв Другої світової війни і післявоєнного періоду[2].

 

Квітень 2017 року

 

Підготував Юрій Винокуров

 [1] Положення про Управління протимінної діяльності // http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_21_560.html

[2] Сфера відання Міністерства хорватських захисників // https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/925